Vés al contingut

Carta de compromisos per a participants

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa dirigit per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). VxL és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. 

Les persones que dinamitzen el VxL adscrites als centres de normalització lingüística del CPNL t'assignaran una parella lingüística i t'hi posaran en contacte. També atendran les teves consultes, t'orientaran i et donaran el suport necessari. 

Qui pot participar en el VxL?

  • Les persones majors d’edat que disposin d’una hora a la setmana durant un mínim de 10 setmanes. 

Què cal tenir en compte? 

  • La llengua vehicular de VxL és el català.
  • Has de mantenir una actitud cívica i de respecte pel que fa a la ideologia, les creences i les opinions de la persona o les persones amb qui interactues. 
  • Pots demanar que se t'assigni una parella lingüística diferent de la que t'han assignat, en qualsevol moment de la participació en el programa. 
  • No has d’actuar com a professor ni com a alumne de llengua, sinó que has de facilitar la conversa en català. Per tant, cal que prioritzis la fluïdesa de la conversa per damunt de la correcció lingüística. 
  • Podeu parlar de qualsevol tema que acordeu mútuament. El programa es basa en la confiança mútua, i el contingut de les converses s’ha de mantenir en la confidencialitat. No pots fer ús de la informació que rebis en aquestes converses sense el consentiment explícit de la persona amb qui interactues. 

 

Les persones participants es comprometen a respectar els compromisos i les indicacions descrites. Si no es compleixen, les persones responsables de l’organització advertiran de la mala praxi detectada i, en cas que no s’esmeni, s’exclourà del programa la persona que no hagi respectat aquestes normes bàsiques. 

La protecció de les dades personals, la intimitat personal i familiar i la imatge, queden garantides d’acord amb el que determina la legislació vigent. Només s’utilitzaran les imatges o els noms amb autorització prèvia dels interessats.